expand_more
TÍNH BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP
Chương trình Giving Back (Phát triển cộng đồng) của chúng tôi được thiết kế vì các lý do sau:

Tính bền vững

Tập trung vào nhu cầu

Tính toàn bộ

Tính minh bạch

Đo lường được các chỉ số hiệu suất chính

Green Roof cam kết tối đa hóa các cơ hội nhằm mang lại lợi ích về môi trường và xã hội. Mục tiêu là đảm bảo rằng Green Roof có thể mang đến những tác động tích cực cho xã hội, đồng thời nhận được sự hỗ trợ liên tục từ cộng đồng rộng lớn hơn ở các khu vực và quốc gia nơi chúng tôi triển khai dự án.

Các Chương trình của Green Roof nhằm đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau đây của Liên Hợp Quốc

Các chương trình Giving Back (Phát triển cộng đồng) hiện tại
Xem tất cả

May 29, 2023

Hỗ trợ tiếp cận bình đẳng với giáo dục: Tập trung vào STEM

Thông qua Chương trình Giving Back (Phát triển cộng đồng), Green Roof hiện đang hợp tác với Tổ chức VietSeeds (“ VietSeeds”), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết mang lại CƠ HỘI TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG với giáo dục đại học cho TẤT CẢ học sinh tại Việt Nam. Vietseeds cam kết hỗ trợ sinh viên PHÁ VỠ VÒNG LẶP CỦA SỰ NGHÈO ĐÓI trong ...
Xem thêm
Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Singapore: 9 Raffles Place #26-01
Republic Plaza, Singapore 068898

Văn phòng Việt Nam: 25 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 02822134818

Email: contact@greenroof.asia

© 2023 CN GREEN ROOF ASIA

Linkedin Mail
navigation