expand_more
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Danh mục Dự án đầu tư của Green Roof sẽ đạt được những tác động tích cực sau:

+
GWh/năm năng lượng sạch được sản xuất

+
tấn CO2 được giảm phát thải mỗi năm

Việc làm được tạo ra

Người được tiếp cận với điện sạch

Green Roof mong muốn đóng vai trò quyết định trong việc đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs) vì một thế giới tốt đẹp hơn vào năm 2030. Những mục tiêu này kết hợp với nhau tạo thành lời kêu gọi hành động nhằm chấm dứt nghèo đói, giảm bất bình đẳng, duy trì hòa bình thịnh vượng, và bảo vệ hành tinh. Bằng cách tạo ra năng lượng từ các nguồn  năng lượng tái tạo, các dự án của Green Roof sẽ giảm lượng phát thải khí carbon.

Những tác động tích cực từ các Dự án của Green Roof  đang góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc sau đây:

Ngoài các dự án, Chương trình Giving Back (Phát triển cộng đồng) của Green Roof cũng đang đóng góp phần vào các Mục tiêu phát triển bền vững bổ sung của Liên hợp quốc. (Xem thêm)

Lồng ghép giới

Việc quan tâm đến bình đẳng giới tính là điều không thể thiếu trong mọi khía cạnh công việc của chúng tôi tại Green Roof. Green Roof đã có Kế hoạch hành động về giới (Gender Action Plan), trong đó nêu rõ tình hình về giới trong ngành và các hành động cần thiết để đưa bình đẳng giới vào các hoạt động và dự án của chúng tôi. Kế hoạch Gender Action Plan có ba mục tiêu chính mà Green Roof hướng tới:

Chính sách Sức khỏe, An toàn, Xã hội và Môi trường (HSSE)

Các cam kết chính sách sau đây sẽ được thông qua và tuân thủ trong suốt Dự án của chúng tôi. Chính sách này sẽ được phổ biến tới tất cả nhân viên Dự án bao gồm các nhà thầu và nhà thầu phụ và chính sách này sẽ được dễ dàng tiếp cận bằng ngôn ngữ địa phương cho các bên có liên quan ngoài dự án. Mỗi cá nhân làm việc trực tiếp trong Dự án và thay mặt cho Dự án đều có trách nhiệm tuân thủ các cam kết này. Một bản sao của chính sách này sẽ được niêm yết tại địa điểm thực hiện Dự án và tại các văn phòng Dự án. Green Roof cam kết:

 1. Áp dụng các cơ chế quản lý và điều hành để Green Roof và các hoạt động của Dự án có thể được quản lý một cách phù hợp, có trách nhiệm và minh bạch.
 2. Phân bổ đầy đủ nhân sự và nguồn lực cho Dự án để quản lý và thực hiện hiệu quả tất cả các yêu cầu của Dự án.
 3. Tránh và giảm thiểu việc các hoạt động gây ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương và môi trường.
 4. Quản lý sự đóng góp của Green Roof vào chống biến đổi khí hậu bằng cách nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch; kiểm soát lượng khí thải vào khí quyển và thông qua việc bảo tồn năng lượng.
 5. Luôn tôn trọng nhân quyền của tất cả các cá nhân bao gồm tất cả những người làm việc hoặc thay mặt cho dự án và những người có thể bị ảnh hưởng bởi dự án bao gồm các thành viên của cộng đồng địa phương.
 6. Lồng ghép bình đẳng giới trong tổ chức Green Roof và trong mọi hoạt động của dự án.
 7. Bảo vệ người lao động và điều kiện làm việc của tất cả những người làm việc thay mặt cho Green Roof cũng như bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
 8. Tối đa hóa các cơ hội nhằm mang lại lợi ích tích cực cho môi trường và xã hội thông qua Dự án.
 9. Giám sát và báo cáo việc thực hiện Sức khỏe, An toàn, Xã hội và Môi trường (HSSE) nhằm nỗ lực cải tiến liên tục.
 10. Tiết lộ thông tin dự án chính xác và kịp thời cho các đối tác và các bên liên quan.

Để đạt được những kết quả này, Green Roof cam kết tuân thủ luật pháp và yêu cầu HSSE hiện hành, bao gồm các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế trong ngành về quản lý HSSE, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Tiêu chuẩn Thực hiện ("PS") của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”) năm 2012 về bền vững môi trường và xã hội.

ESMS

Green Roof đã xây dựng và triển khai ESMS tuân thủ IFC, trong đó mô tả các sắp xếp và yêu cầu để quản lý các tác động môi trường, sức khỏe, an toàn và xã hội liên quan đến việc xây dựng và vận hành các dự án năng lượng mặt trời áp mái của Green Roof ở Việt Nam và Indonesia.

ESMS mô tả các hành động chính cần được thực hiện cùng với bên chịu trách nhiệm. ESMS áp dụng cho Green Roof và cho những nhà thầu làm việc trong các dự án của Green Roof, những nhà thầu này sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu được áp dụng phù hợp với tất cả các nhà thầu phụ của họ

Cẩm nang ESMS cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý các vấn đề, rủi ro và tác động đến HSSE liên quan đến các dự án mà Green Roof đầu tư theo cách có kế hoạch và có kiểm soát, đồng thời đảm bảo cải tiến liên tục việc thực hiện HSSE bằng cách áp dụng chu trình quản lý đã thiết lập gồm:

 • Kế hoạch: Xác định chính sách và mục tiêu, xác định rủi ro và cơ hội, xây dựng kế hoạch hành động và phân bổ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện.
 • Thực hiện: Triển khai các kế hoạch hành động với nguồn lực được phân bổ.
 • Kiểm tra: Theo dõi và đánh giá tính phù hợp của các kế hoạch hành động và nguồn lực bằng cách đo lường kết quả so với các chính sách và mục tiêu.
 • Hành động: Thực hiện các hành động khắc phục để cải thiện hiệu suất.

Green Roof đã chuẩn bị và đang triển khai nhiều chương trình và quy trình quản lý khác nhau nhằm đáp ứng các cam kết và tiêu chuẩn HSSE được áp dụng cho các dự án năng lượng mặt trời áp mái.

AN TOÀN

Chúng tôi hướng tới "Goal Zero" có nghĩa là không gây hại cho con người và môi trường bởi các hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng "Goal Zero" là hoàn toàn có thể đạt được và mọi nhân viên làm việc tại Green Roof đều cố gắng đạt được mục tiêu này mỗi ngày.

Green Roof  và các nhà thầu cần phải có cách tiếp cận có hệ thống trong việc quản lý Sức khỏe, An toàn, Xã hội, Môi trường (HSSE). Chúng tôi mong muốn tất cả nhân viên và nhà thầu của mình không chỉ tuân thủ các yêu cầu này mà còn luôn tìm cách cải thiện sự an toàn - cho dù họ làm việc tại công trường hay trong văn phòng.

 

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Singapore: 9 Raffles Place #26-01
Republic Plaza, Singapore 068898

Văn phòng Việt Nam: 25 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 02822134818

Email: contact@greenroof.asia

© 2023 CN GREEN ROOF ASIA

Linkedin Mail
navigation