expand_more
KHIẾU NẠI

Green Roof là một tổ chức có trách nhiệm và tính chính trực cao. Quy tắc ứng xử của chúng tôi bao gồm các hướng dẫn chung để thực hiện kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Chúng tôi cam kết hành động dựa trên mọi phản hồi, mối quan ngại hoặc khiếu nại từ các bên liên quan của mình và giải quyết chúng trong một thời hạn nhất định.

Chúng tôi cũng có Cơ chế giải quyết khiếu nại để chính thức tiếp nhận, đánh giá và giải quyết khiếu nại từ các bên liên quan, bao gồm cả công chúng. Chúng tôi rất coi trọng mọi phản hồi từ các bên liên quan. Nếu bạn có phản hồi, quan ngại hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào về hoạt động của chúng tôi, vui lòng khiếu nại như dưới đây.

Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và kỹ lưỡng đối với mọi nội dung nhận được. Chúng tôi sẽ xác nhận việc nhận được phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc và cố gắng phản hồi trong vòng 30 ngày làm việc.

*Tên và chi tiết liên hệ có thể để trống đối với khiếu nại ẩn danh, tuy nhiên, trong trường hợp này Green Roof sẽ không thể trả lời trực tiếp.

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập email

Vui lòng nhập điện thoại

Vui lòng nhập ngày xảy ra sự cố

Vui lòng nhập ngày xảy ra sự cố

Vui lòng nhập Tóm tắt khiếu nại

Vui lòng nhập Giải pháp đề xuất

Khai thác các lợi ích kinh tế và môi trường với sự lựa chọn thông minh là sử dụng năng lượng mặt trời áp mái

Để lại email và số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay!
Liên hệ ngay
Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Singapore: 9 Raffles Place #26-01
Republic Plaza, Singapore 068898

Văn phòng Việt Nam: 25 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 02822134818

Email: contact@greenroof.asia

© 2023 CN GREEN ROOF ASIA

Linkedin Mail
navigation