expand_more

Hỗ trợ tiếp cận bình đẳng với giáo dục: Tập trung vào STEM

Thông qua Chương trình Giving Back (Phát triển cộng đồng), Green Roof hiện đang hợp tác với Tổ chức VietSeeds (“ VietSeeds”), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết mang lại CƠ HỘI TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG với giáo dục đại học cho TẤT CẢ học sinh tại Việt Nam. Vietseeds cam kết hỗ trợ sinh viên PHÁ VỠ VÒNG LẶP CỦA SỰ NGHÈO ĐÓI trong ...

May 29, 2023

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Singapore: 9 Raffles Place #26-01
Republic Plaza, Singapore 068898

Văn phòng Việt Nam: 25 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 02822134818

Email: contact@greenroof.asia

© 2023 CN GREEN ROOF ASIA

Linkedin Mail
navigation